บ้านต้นคูนคอมพิวเตอร์ รับสอนคอมพิวเตอร์ เรียนง่าย เป็นเร็ว

ธรรมธาตุ => เสียงอ่านพระไตรปิฎกแบ่งตามเรื่อง => ข้อความที่เริ่มโดย: ธรรมธาตุ ที่ สิงหาคม 25, 2018, 10:55:25 AM

หัวข้อ: มหายันต์ไร้เลือดของพระเจ้าวิชิตราช
เริ่มหัวข้อโดย: ธรรมธาตุ ที่ สิงหาคม 25, 2018, 10:55:25 AM
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
 ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองมหายันต์ไร้เลือด

(https://s33.postimg.cc/u1zikv0r3/9_12-13.jpg)

ตอนที่ ๑๒  (https://bit.ly/2nH0PjF)
ตอนที่ ๑๓ (https://bit.ly/2BgzgHw)


ขอเชิญฟังเสียงอ่านพระไตรปิฎกทั้งหมดได้ที่

http://toncoon.com/community/index.php?topic=2147.0 (http://toncoon.com/community/index.php?topic=2147.0)